خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2791   بروزرسانی: 16-01-1400

dariush Salimi

مدیریت

عضو شورا و مسئول بخش فرهنگی جهاد د انشگاهی زنجان

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه زنجان

معاون ارتباطات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مدیر امور اداری دانشگاه زنجان

موسس آزمایشگاه بیوانفورماتیک پژوهشکده فناریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان

مشاور رئیس دانشگاه تهران

مشاور وزیر علوم تحقیقات و فن آوری

مدیر حراست دانشگاههای تهران ، زنجان و مرکز تحصیلات تکمیلی گاوازنگ

رئیس مرکز حراست وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

مدیر عامل موسسه علوم و فنون کیش

مشاور و دستیار مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه علم و فن آوری

عضو هیات امنای مرکز نوآوری سازمان منطقه آزاد کیش

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش

عضو شورای هوشمند سازی سازمان منطقه آزاد کیش