خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24563   بروزرسانی: 10-04-1393

Saeid Fazli

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طراحی و ساخت ربات مین یاب خودکار   مجريفروردين 1386فروردين  1387دانشگاه زنجان