خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24561   بروزرسانی: 10-04-1393

Saeid Fazli

سوابق تحصیلی


دکترا : موناش , استراليا, الكترونيك-رباتيك , 1385-1381
عنوان رساله : طراحي و ساخت سنسور سونار حلقه اي براي ربات متحرك
زمینه رساله : سنسور پيشرفته التراسونيك

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران , ايران, الكترونيك , 1374-1371
عنوان پایان نامه : بررسي و شبيه سازي مشخصه الكتريكي اتصالات نامتجانس در حالت پايدار
زمینه پایان نامه : ادوات نيمه هادي
استاد راهنما : دكترفتحي پور

کارشناسی : دانشگاه تهران, ايران, الكترونيك , 1371-1367
عنوان پایان نامه : تحقيق روي SDH قسمت STM-4 و ساخت كارت VC-4
زمینه پایان نامه : مخابرات - SDH
استاد راهنما : دكتر صوفي