خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16703   بروزرسانی: 28-08-1393

Mohammad Reza Ghaemi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
10 فاطمه چهاردولي آبان  1390رياضي كاربردي گراف‌های دوبخشي با جورسازی‌های كامل و كاربرد در آجربندی   استاد راهنما
9 هادي ميردهقان تفت آبان  1390رياضي كاربردي الگوريتم‌های تقريبي براي حداقل‌كردن برخورد يال‌ها در گراف‌ها   استاد راهنما
8 مژگان حسن‌زاده دي  1390رياضي‌كاربردي بررسی الگوريتم‌های تقریبی در طراحی شبکه   استاد راهنما
7 سپیده جواهری دي  1391ریاضی کاربردی مطالعه انرژی گراف‌ها و بررسي گراف‌های هم انرژی   استاد راهنما
6 نويد رضايی ملال اسفند  1391جبر مطالعه طيف گراف و بررسی برخی الگوريتم‌ها با كاربردهايی در نانوتكنولوژی    استاد راهنما
5 محمدرضا بنابی‌فرد شهريور  1392ریاضی کاربردی بررسی پیچیدگی مسئله زیرگراف فاقد جورسازی‌کامل   استاد راهنما
4 حميده صالحی شهريور  1392رياضي كاربردي مطالعه حفره يا خوشه در گراف‌هاي چنگك‌آزاد   استاد راهنما
3 معصومه حسین‌پور شهريور  1392رياضي كاربردي شعاع طيفي لاپلاسين بي‌علامت در گراف‌هاي 1-دور و 2-دور با n راُس و k راُس آويزان   استاد راهنما
2 شكوفه حسين‌نياي حسن‌كياده اسفند  1392رياضي كاربردي مطالعه و بررسي ترسيم گراف و ترسيم لاتيس و كاربردهاي آن   استاد راهنما
1 زاهده ارژنگي مهر  1393رياضي‌كاربردي در باره گراف‌هاي t-تام چنگك آزاد   استاد راهنما