خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17066   بروزرسانی: 28-08-1393

Mohammad Reza Ghaemi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. علوم كامپيوتر2. نظريه گراف