خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6083   بروزرسانی: 17-06-1398

Akbar Hassani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 زهره روحی ویشکایی در حال انجامباغبانی تاثير برگ پاشي كودهاي كمپلكس شده آلي و شيميايي (نيتروژن، پتاسيم و بور) بر گلدهی، تشکیل میوه و خواص کمی و کیفی روغن زیتون رقم زرد   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
12 مریم اعتمادیان تير  1396بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تاثیر کاربرد اسیدهای آلی و معدنی بر برخی ویژگی¬های بیولوژیکی خاک¬های آهکی و عملکرد ذرت   استاد راهنما
11 فاروق سرکار شهريور  1396باغبانی - میوه کاری اثر محلول پاشی متیل جاسمونات و اسید فولویک بر ویژگیهای بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی آلبالو رقم گیسی   استاد مشاور
10 حمید خطیبی بهمن  1397بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تاثیر کنسرسیوم¬های میکروبی مختلف بر تجزیه پسمانده¬های کشاورزی و شهری   استاد راهنما
9 آی سان صمدی آذر  1397بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تأثیر کاربرد کود زیستی حل کننده پتاسیم بر رشد و عملکرد بیولوژیکی ذرت و تربچه قرمز تحت تنش خشکی    استاد راهنما
8 نادیا امامی مهر  1397بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تاثیر کود زیستی بر میزان کربن آلی تولید شده، ترکیب شیمیایی چمن، انتشار گاز N2O و برخی ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی خاک   استاد راهنما
7 محسن مظفری شهريور  1397باغبانی تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت اسید فولویک و سلنیوم بر کیفیت و خواص آنتی اکسیدانی انگور فخری   استاد مشاور
6 سمانه بدرلو شهريور  1397بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تاثیر ورمی کمپوست و ازتوباکترکروکوم بر رشد گیاه ذرت و جذب روی در خاک های آلوده به روی   استاد مشاور
5 مهسا محمدزاده شهريور  1397علوم محیط زیست بررسی تاثیر نوع فرآیند تولید کمپوست بر مقدار آنتی¬بیوتیک¬های سیپروفلوکساسین و انروفلوکساسین در کمپوست کود مرغی و تاثیر آن بر برخی باکتری¬های مفید خاک¬   استاد راهنما
4 جواد علی پناه یکتا مهر  1397بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک امکان سنجی بهبود ویژگی های بیولوژیکی خاکهای سدیمی با استفاده از بیوچار گچ و سولفات آمونیوم   استاد مشاور
3 فرهاد عزیزی اسفند  1397علوم باغبانی تاثير محلول پاشي قبل از برداشت تركيبات كلسيمي بر كيفيت و خواص آنتي اكسيداني ميوه گلابي رقم درگزي   استاد مشاور
2 شبنم یعقوبی فر بهمن  1397علوم باغبانی بررسی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی چند ژنوتیپ فندق ایرانی و وارداتی در منطقه رودسر1397   استاد مشاور
1 مریم شکوری آبان  1397علوم و مهندسی خاک تاثیر نانو، میکرو و فرو سیلیس پوشش‌دار شده با کیتوسان بر فراهمی سرب در یک خاک آلوده   استاد مشاور