خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21888   بروزرسانی: 23-02-1399

Mir Vahid Hosseini

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
15 مینا جعفرصالحی شهريور  1397فیزیک اثر اتم اضافه شده روی عایق توپولوژیک یک بعدی    استاد راهنما
14 لیلا رزاقی بهمن  1393فیزیک مطالعه ترابرد وابسته به اسپین در نانو نوارهای گرافینی خمیده   استاد راهنما
13 فاطمه حاجی لو مرداد  1394فیزیک بررسی اثر کشش در نانوساختارها گرافین چند لایه   استاد راهنما
12 زهرا نیمروزی مهر  1394فیزیک ترابرد الکترونی در نانوساختارهای پله ی کوانتومی متشکل از تک لایه و دو لایه گرافین   استاد راهنما
11 مسعود بهاری بهمن  1394فیزیک عایق توپولوژیک در یک نانو سیم کوانتومی    استاد راهنما
10 محمد فیض اللهی شهريور  1396فیزیک اثر افت و خیز گاف در یک گرافین گاف‌دار ابررسانا   استاد راهنما
9 میلاد جنگ جان بهمن  1396فیزیک عایق توپولوژیک فلوکه در یک بعد   استاد راهنما
8 زهرا کریمی بهمن  1396نانو فیزیک مطالعه ی برهمکنش تبادلی غیرمستقیم RKKY درعایق های توپولوژیک    استاد راهنما
7 مریم خسرویان بهمن  1396فیزیک تاثیر متقابل اثر مجاورت ابررسانایی و اتم‌های جذب شده در یک سیستم دو بعدی   استاد راهنما
6 سارا آق‌تومان بهمن  1396فیزیک اثر پروانه‌ای هافستدر در ساختار شبکه ی لانه زنبوری گرافین   استاد راهنما
5 ویدا ناصرپور آسیابری بهمن  1397نانو فیزیک مطالعه عایق توپولوژیک غیر هرمیتی در یک نانو زنجیره دوپارش شده‌    استاد راهنما
4 مریم حیدری بهمن  1397فیزیک قطبش اسپین القایی ناشی از جریان در فیلم نازک عایق توپولوژیک   استاد راهنما
3 سيامك پويان در حال انجامفیزیک اثر ناخالصي در عايق توپولوژيك   استاد راهنما
2 روح انگيز حسنعلي در حال انجامفیزیک ابررساناي توپولوژيك در شبكه لانه زنبوري   استاد راهنما
1 ساناز شهبازي گنجگاه در حال انجامفیزیک ويژگيهاي ابررسانايي در شبكه الماسي   استاد راهنما