خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21827   بروزرسانی: 23-02-1399

Mir Vahid Hosseini

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فیزیک حالت جامد پیشرفته 12. مکانیک کوانتوم پیشرفته1و23. ریاضی فیزیک 1و2و34. فیزیک جدید5. فیزیک پایه