خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15747   بروزرسانی: 29-07-1398

Ghorban Mahtabi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سمینار و روش تحقیق2. رسم فنی و نقشه کشی3. حفاظت آب و خاک4. مکانیک خاک5. مهندسی رودخانه و سواحل6. سازه های اندازه گیری و کنترل جریان7. مدل های هیدرولیکی و عددی8. هیدرولیک مجاری روباز9. طراحی شبکه های ابیاری و زهکشی10. طراحی سازه های هیدرولیکی