خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17116   بروزرسانی: 13-09-1399

Ghorban Mahtabi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ارزيابي مشكلات رسوبي سيستم هاي آبگيري رودخانه ارس در محدوده آذربايجان شرقي و ارائه راهكار مناسب   همكاربهمن 1388شهريور  1392کاربردیاب منطقه ای آذربایجان شرقی