خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16212   بروزرسانی: 04-08-1395

Ehsan MohseniFard

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. زیست شناسی2. مباحث نوین در اصلاح نباتات3. ژنتیک مولکولی گیاهی پیشرفته4. ژنتیک مولکولی مقدماتی5. بیوتکنولوژی گیاهی مقدماتی6. بیوتکنولوژی گیاهی7. ژنتیک