خانه :: اساتید :: اخبار
دکتری تخصصی چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان در مقطع دکتری تخصصی چینه شناسی و فسیل شناسی برای سال جدید دانشجو می پذیرد  (5-9-1402) ادامه خبر
ایجاد مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی
گروه مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی مقطع کارشناسی ارشد از مهرماه سال 1403دانشجو می پذیرد. (29-8-1402) ادامه خبر

آدرس تماس

دانشگاه زنجان ، سازمان مرکزی، اداره برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه

 

تلفن: 2403 3305-024

 zhashemi@znu.ac.ir :پست الکترونیکی


آرشیو ماهانه اخبار

    -
    -
    -
    -