بروزرسانی: 29-8-1402
شورای برنامه ریزی آموزشی

شورای برنامه ریزی آموزشی :

  شورای مرکب از معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (رئیس شورا) مدیر امور آموزشی، مدیر تحصیلات تکمیلی، معاونین آموزشی دانشکده ها، رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی (دبیرشورا) و کارشناسان گروه برنامه ریزی درسی آموزشی، تغییرات درسرفصل­ ها (تغییرات جزئی و عمده، حذف سرفصل، ادغام و تعریف سرفصل جدید)، گزارش موارد پایش سرفصل­ های در حال اجرا در دانشکده ها می پردازد.

بازدید امروز: 2