خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 29-8-1402
کارشناس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه

گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه زنجان

از سال 1398 مطابق چارت اداری دانشگاه زنجان در راستای اجرای بخشنامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها، گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه ذیل معاونت آموزشی تشکیل شد­.

بازدید امروز: 3