بروزرسانی: 28-8-1402
درخواست تاسیس رشته

معرفی:

ارسال درخواست تأسیس رشته جدید در دانشگاه 

 

گردش کار:

پرسش های متداول:

1- تعداد اعضای هیأت علمی مورد نیاز برای تأسیس رشته در مقطع کارشناسی ارشد چند نفر می باشد؟ یک دانشيار و سه استاديار تمام وقت مورد تاييد وزارت علوم حداقل دو سال سابقه با تخصص مرتبط استاديار همراه با امكانات و تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي مورد نياز 

2- نحوه تکمیل نمودن فرم شماره 4؟ دانلود فرم شماره 4 از وبگاه برنامه ریزی آموزشی و امضاء گرم اساتید مورد نیاز

3- هر عضو هیأت علمی چند بار در درخواست تأسیس رشته میتواند شرکت کند؟ دوبار

کارشناس مربوطه:  زهرا هاشمی 4774- فاطمه اصغری4772