خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18204   بروزرسانی: 24-11-1391

Hossein Bozari

Publications in Journals

  سایر
بدون هیات تحریریه
7.  حسین بوذری
study on complaint and plaint
سخنی چند در شکوه و شکایت
نشریه بایرام شماره 49 (1392/12/07صفحات 16-17 
  سایر
بدون هیات تحریریه
6.  حسین بوذری
---
گزاره های انتقادی در اشعار چند شاعر ترک و فارس
نشریه بایرام شماره 48 (1392/10/30صفحات 21-29 
  سایر
بدون هیات تحریریه
5.  حسین بوذری
---
نگاهی گذرا به زندگی و عرفان شیخ شهاب الدین اهری
نشریه بایرام شماره 46 (1392/05/15صفحات 6-13 
  سایر
بدون هیات تحریریه
4.  حسین بوذری
Vahed modes Azarbaijani poet - lover (2)
واحد شاعر و عاشق پاکباز آذربایجان(2)
نشریه بایرام شماره 43 (1391/06/05صفحات 8-9 
  سایر
بدون هیات تحریریه
3.  حسین بوذری
Vahed modes Azarbaijani poet - lover
واحد شاعر و عاشق پاکباز آذربایجان(1)
نشریه بایرام شماره 42 (1391/05/05صفحات 8-9 
  سایر
بدون هیات تحریریه
2.  حسین بوذری
An deliberation on Ali akbar sabers poetry
درنگی در شعر علی اکبر صابر
نشریه بایرام شماره 41 (1391/04/05صفحات 3-4 
  سایر
بدون هیات تحریریه
1.  حسین بوذری
Shams Mirroed in Rumis poetry
شمس در آئینه اشعار مولانا
نشریه بایرام شماره 40 (1391/03/05صفحات 20-21 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 2. حسین بوذری
معناشناسی حال و مقام در عرفان
Time and place semantics in Spirituality
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-12
ملی معتبر 1. حسین بوذری
ازدواج از منظر عارفان
Marriage in terms of the mystics
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-08