خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35470   بروزرسانی: 30-08-1394

Hamid Vaziri

Publications in Journals

  سایر
با هیات تحریریه
4.  حمید وزیری
-
برج اداری مسکونی weena در روتردام هلند
فصلنامه فنی و مهندسی بنا و نما شماره /شماره 16 و 17/ (1393/07/01صفحات 44-50 
  سایر
با هیات تحریریه
3.  حمید وزیری
Residential tower building in bombay
برج مسکونی در بمبئی (هندوستان
فصلنامه فنی و مهندسی بنا و نما شماره 11 (1391/04/19صفحات 63-74 
  سایر
با هیات تحریریه
2.  حمید وزیریمریم کلامی
Banik office buioingim beyeriche hypotheken
ساختمان اداری بانک هیپتکن مونیخ
فصلنامه فنی و مهندسی بنا و نما شماره 6 (1390/06/05صفحات 84-99 
  علمی-پژوهشی
سایر
1.  حمید وزیری
-
خانه فرهنگ در شهر آور فرانسه
صنعت ساختمان داریس شماره 78 (1388/10/08صفحات 36-38 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 7. حمید وزیریبابک خورشیدی
آموزش معماری و جهانی شدن
Globalization and architecture traing
همایش ملی معماری و فرآیند طراحی دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان, 1391/02/09 - 1391/02/10
بین‌المللی 6. حمید وزیریسرگل طوفانی
رفتار شناسی شهری بر روی عابران پیاده
The effect of behowbrae psychology of urban painting on pedestrian
همایش زندگی پیاده در شهر مرکز همایشهای برج میلاد, تهران, 1390/12/15 - 1390/12/16
بین‌المللی 5. حمید وزیریهومن ثبوتی
معرفی مکانیزم استفاده بهینه از انرژی باد در خنک سازی فضای معماری ایران
introdocing the mechanism of optimom utilition of wind energy in coolino iranian architec tural sppces
international energy and environment fair and conference(icci) استانبول, Turkey, 2009-05-13 - 2009-05-15
سایر 4. حمید وزیری
بررسی تجارب سایت¬های اکوتوریستی معتبر در کشورهای پیشرو
Analysis Of Experience Of Valid Ecotourist Sites In Developed Countries
همایش ملی طبیعت گردی اکوتوریسم دانشگاه آزاد زنجان, زنجان, 1387/07/17 - 1387/07/19
سایر 3. حمید وزیریمریم کلامی
توسعه¬ی گردشگری در زنجان- مطالعه¬ی موردی محور سلطانیه- کتله¬خور
-
قابلیتها، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان زنجان (دانشگاه آزاد اسلامی و میراث فرهنگی) زنجان, زنجان, 1386/12/15 - 1386/12/15
بین‌المللی 2. مریم کلامیحمید وزیری
پروژه ساختمان‌های آموزشی و دانشگاهی در کشورهای جهان سوم (پیش‌ساخته سازی)
Project of educational and collegiate buildings in the countries of the third world(Prefabrication)
نامشخص خارجی Tallinn, Estonia, Estonia, 2006-09-18 - 2006-09-21
بین‌المللی 1. حمید وزیریمریم کلامی
ساخت شهرها و مسکن در ارتباط با جمعیت در شهرهای در حال توسعه در صد سال اخیر
Building new Cities & Providing Dwelling Due to Population in the Developing Countries in the Next 100 Years
نامشخص خارجی  Karlsruhe-Germany, Germany, 2003-09-15 - 2003-09-18