خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35452   بروزرسانی: 30-08-1394

Hamid Vaziri

علایق پژوهشی

طراحی ساختمانهای بلند مرتبه در ایران و کشورهای دیگر ازجمله اروپا و آمریکا

طراحی ساختمانهای چوبی در ایران و کشورهای دیگر ازجمله اروپا و آمریکا