خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34985   بروزرسانی: 27-10-1397

Farhang Farrokhi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
استاندارد ساختمان و تجهیزات کتابخانه با محوریت معلولین   تالیفنشر چاپار فاطمه زندیان-فرهنگ فرخی-ناهید بیات بداقی خرداد 1390 
طراحی فضاهای شهری برای معلولین   تالیفانتشارات مشهور و ماندکار عباس صفری-فرهنگ فرخی-ناهید بیات بداقی خرداد 1387 
تحلیل سازها (روشهای جابجایی)   تالیفنیکان کتاب فرهنگ فرخی و سهند قدکی مقدم دي 1386   
دريافت:3665