خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34984   بروزرسانی: 27-10-1397

Farhang Farrokhi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. اصول طراحی و اجرای مدفن 2. مبانی نظریه خمیری در خاک3. بارگذاری سازه ها4. فیزیک و شیمی خاک5. مکانیک خاک II6. زمین شناسی مهندسی عمران7. زبان تخصصی مهندسین عمران8. اصول مهندسی پل ها9. تحلیل سازها II10. تحلیل سازها I11. مقاومت مصالح12. استاتیک13. ریاضیات مهندسی14. خاک مسلح15. مکانیک خاک محیط غیر اشباع16. بهسازی خاك17. مهندسی پی پیشرفته18. مهندسی زمین شناسی پیشرفته19. ژئوتکنیک دریایی20. مکانیک خاک پیشرفته21. اصول مهندسی تونل22. اصول مهندسی پی23. آزمايشگاه مكانيك خاك24. مكانيك خاك