خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25943   بروزرسانی: 15-09-1398

Abbas Ghayebloo

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
کنترل حرکت توسط DSP   ترجمهانتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر جعفر میلی منفرد، کاوه ملکیان، عباس غایب لو شهريور 1386