خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31277   بروزرسانی: 09-05-1401

Abbas Ghayebloo
عباس غایب لو
استادیار

پست الکترونيکی
a.ghayebloo[at]znu.ac.ir      Skype: Abbas ghayeblou, For Students
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghayebloo-abbas

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2737

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق E112، کدپستی 38791-45371