خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26821   بروزرسانی: 09-05-1401

Abbas Ghayebloo

ساير فعاليتهاي پژوهشي

 

پروژه‌های صنعتی و تحقیقاتی انجام شده

 

ردیف

عنوان پروژه

سال انجام

1

طراحی و ساخت درایو کنترل برداری موتور القایی

1384

2

طراحی و ساخت بخش کنترل سیستم سه درجه آزادی Flight Simulator

1386

3

طراحي و ساخت سيستم دو درجه

1389-1387

4

شناسايي و کنترل سيستم رادار

1388

5

طراحي و ساخت سيستم Black Out آسانسور

1389

6

طراحي و ساخت سيستم کنترل آنتن 10 متري

1389-1388

7

همکاري در رفع مشکل درايو اتوبوس هيبريد

1389

8

طراحي و ساخت سيستم سختافزار در حلقه خودرو هيبريد بر مبناي  ماشین DMP (در راستای طرح کلان پژوهشی دانشگاه)

1391-1388

9

مطالعه، طراحی و ساخت یاتاقان‌های مغناطیسی فعال

1391-1390

10

طراحي و ساخت سيستم کنترل شش درجه آزادي

1391

11

طراحی و ساخت بخش پردازش سیستم درایو ماشین BLDC

1392

12

بررسی سیستم‌های دور متغیر و ارائه پیشنهادات فنی برای جایگزینی آنها در کاربرد صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

1392

13

ساخت سیستم اندازه گیری فشار گازها

1393