خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10072   بروزرسانی: 19-07-1396

Mohammad Hossein Yamani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه توبینگن, آلمان, ماده چگال نرم، علوم بیو/نانو محاسباتی
عنوان رساله : کریستالهای کره های سخت کلوئیدی و فصل مشترکشان در نظریه تابعی چگالی

کارشناسی ارشد : مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, ایران, بیو فیزیک
عنوان پایان نامه : مطالعه ساختار DNA تغییر شکل یافته به دو روش حل عددی و شبیه سازی مونته-کارلو

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, فیزیک