خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31579   بروزرسانی: 18-09-1398

Mehran Javanmard

سوابق تحصیلی


کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ايران, جمهوري اسلامي ايران, مكانيك خاك و مهندسي پي , 1366-1364
استاد راهنما : دكتر علي كاوه

کارشناسی : دانشگاه صنعتي شريف, جمهوري اسلامي ايران, سازه , 1364-1355