خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27011   بروزرسانی: 11-06-1402

Amir Masoumi

سوابق تحصیلی


دکترا : تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران, فیزیک , 1391-1385
عنوان رساله : مطالعه پارامترهای فیزیکی هواویزهای جو زنجان با استفاده از اندازه‌گیری‌های شیدسنج خورشیدی، داده‌های ماهواره‌ای، مدل هواشناسی HYSPLIT و داده‌های NCEP/NCAR
زمینه رساله : فیزیک جو، اپتیک هواویزها، سنجش از دور
استاد راهنما : دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد

کارشناسی ارشد : تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران, فیزیک , 1385-1383
عنوان پایان نامه : میکروتوری‌های پراش حجمی جای گرفته در شیشه تبادل یون شده
زمینه پایان نامه : اپتیک
استاد راهنما : دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد

کارشناسی : تربیت معلم آذربایجان, ایران, فیزیک , 1382-1378