خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25390   بروزرسانی: 13-01-1402

Amir Masoumi

علایق پژوهشی

سنجش از دور زمین-پایه و فضا-برد

اپتیک هواویزها

ترابرد غبار در جو

تغییرات اقلیم