خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24483   بروزرسانی: 21-07-1402

Mohsen Sanikhani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه کپنهاک, دانمارک, باغبانی - بیوتکنولوژی , 1392
عنوان رساله : باززایی درون شیشه ای و انتقال ژن مقاومت به اتیلن در گیاه کالانکوئه
زمینه رساله : زیست فناوری
استاد راهنما : پروفسور برایان گراوت و پروفسور مارگرت سرک

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, باغبانی - گیاهان دارویی
عنوان پایان نامه : اثر مقادیر مختلف ازت و فسفر بر رشد و عملکرد متابولیتی دو گیاه دارویی سنبل الطیب و گالگا
زمینه پایان نامه : گیاهان دارویی
استاد راهنما : مرحوم دکتر سید محمد فخر طباطبایی و مرحوم دکتر رضا امید بیگی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, باغبانی