خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25434   بروزرسانی: 21-07-1402

Mohsen Sanikhani

علایق پژوهشی

- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

- ژنتیک مولکولی و انتقال ژن

- حفظ، تکثیر و نگهداری ذخایر ژنتیکی بومی از طریق کشت بافت

- ایمنی زیستی در زیست فناوری