خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22672   بروزرسانی: 27-02-1393

Ali Akbar Soudi

مدیریت

 

سوابق آکادمیک

·          استاد شیمی معدنی (نخستین استاد تمام دانشگاه زنجان) از 1375 تاکنون؛

·          استاد دانشگاه Curtin (استرالیا)                                         1389-1379؛

·          دانشیار شیمی معدنی (نخستین دانشیار دانشگاه زنجان)             1375-1370؛

·          استادیار شیمی دانشگاه زنجان                                                         1370-1363؛

·          استادیار شیمی معدنی دانشگاه رازی کرمانشاه                         1363-1358؛

·          فرصت مطالعاتی در دانشگاه استرالیای غربی (استرالیا)                1368-1367؛

·          پژوهشگر مدعو در دانشگاه استرالیای غربی (استرالیا)                 1370-1369؛

·          فرصت مطالعاتی دانشگاه دوبلین (جمهوری ایرلند)                                   1373-1372؛

·          پژوهشگر مدعو دانشگاه دوبلین (جمهوری ایرلند)                         1374؛

·          فرصت مطالعاتی دانشگاه Murdoch (استرالیا)                           1379-1378؛

·          جایزه رتبه نخست در سال آخر دوره لیسانس شیمی؛

·          جایزه پژوهشگر (عضو هیأت علمی) نمونه دانشگاه زنجان در سال 1376.

·       تدریس دروس دوره لیسانس تا دکتری در دانشگاههای رازی، زنجان، تبریز، بوعلی سینای همدان، دوبلین (جمهوری ایرلند) و Surrey  (انگلیس) و استرالیا.

·         ارایه‌ی روش جدید تعیین ساختار مواد شیمیایی تازه سنتز شده به روش تهیه تک بلور از سال 1367 به بعد در ایران.

·        تربیت دانشجویان نخبه، برخی از آنها از هم اکنون در دانشگاههای رازی، زنجان، تبریز، تهران و کانادا به عنوان عضو هیأت علمی به تدریس مشغولند و یا در صنعت خدمت می‌نمایند.

 

سوابق اجرایی

·          معاون آموزشی و دانشجویی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و مجتمع آموزش عالی زنجان، 1367-1363؛

·          موسس و نخستین مدیر گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه زنجان، 1370-1369؛

·          موسس و نخستین رئیس دانشکده علوم دانشگاه زنجان، 1372-1370،

·          نخستین مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و موسس اولین دوره‌های فوق لیسانس و دکتری دانشگاه زنجان از سال 1373 به بعد.

·         مسئول گسترش مجتمع آموزش عالی زنجان به دانشگاه زنجان با تأسیس دانشکده علوم (سال 1369). ادبیات و علوم انسانی (سال 1370) و دانشکده فنی (سال 1365).

·          عضو هیأت ممیزه دانشگاه زنجان و نخستین رئیس کمیسیون علوم پایه هیأت ممیزه 1385-1384 .

 

·          تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با یک همکار دیگر در اسفند ماه 1363.

·          عضو هیأت موسس دانشگاه علوم پزشکی زنجان که منجر به تأسیس آن دانشگاه در سال 1366 شد.

·          اخذ مجوز جهت بازگشایی آموزشکده فنی زنجان (به نام آموزشکده فنی الغدیر) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سال 1370).

·          همکاری در تأسیس مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان با موسس آن مرکز (سال‌های 72-1370).

·          تأسیس گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه با دو همکار دیگر (سال 1351).