خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18322   بروزرسانی: 30-07-1397

Mahdi Nasiri
مهدی نصیری
استادیار

پست الکترونيکی
mahdinasiri[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nasiri-mahdi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2375

آدرس 
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی، اتاق330، کدپستی 38791-45371

 

دکتر مهدی نصیری استادیار دپارتمان زبان انگلیسی دانشگاه زنجان می باشد. حیطه های مورد علاقه:

1. سنجش زبان

2. تحقیقات کیفی در زبان

3.مهارت های تدریس
4. مسائل آموزش زبان در آزمون بین المللی آیلتس
5. مهارت های زبان انگلیسی