خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5383   بروزرسانی: 28-07-1401

Morteza Moeini

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
کاربرد میراگرهای تیغه ای جهت مقاوم سازی لرزه ای مخازن روزمینی فولادی نفتی   همكاربهمن 1394بهمن  1396پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
ارائه روشهای نوین مقاوم سازی جداره مخازن فولادی استوانه ای در برابر کمانش پافیلی   همكاربهمن 1394بهمن  1396پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله