خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7384   بروزرسانی: 28-07-1401

Morteza Moeini

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مقاومت مصالح (1 و 2) 2. استاتیک 3. طراحی سازه های بتن آرمه 4. زبان تخصصی 5. متره و برآورد6. سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله7. تحلیل خطر زلزله