خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24422   بروزرسانی: 29-03-1400

Mohammad Ali Esmkhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. جبر جابه جایی2. جبر همولوژی3. 4. نظریه گالوا و قضایای سیلو5. نظریه حلقه و مدول6. جبر7. مبانی جبر8. توپولوژی عمومی9. معادلات دیفرانسیل10. مبانی علوم ریاضی11. ریاضیات عمومی12. جبر جابه جایی13. جبر همولوژی14. جبر پیشرفته15. جبر 1-جبر2-جبر3