خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22172   بروزرسانی: 16-11-1390

Morteza Movahhedi Fazel

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. مقطع کارشناسی ارشد : فیزیولوژی حشرات ، روش تحقیق در حشره شناسی ، رفتارشناسی حشرات و در مقطع کارشناسی : آفات گیاهان زراعی، آفات سبزی صیفی جال