خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 346-360 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی عمران برگزار می کند
پنجمین همایش سالانه روز عمران، زمان: سه شنبه 12 اردیبهشت_ ساعت 15:30الی 18:30
10-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم ورزشی برگزار می کند برگزار می کند
آشنایی با مکمل های ورزشی، زمان: دوشنبه 11 اردیبهشت ساعت 10:30 الی 12:30، زمان: دوشنبه 11 اردیبهشت ساعت 10:30 الی 12:30
10-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم ورزشی برگزار می کند
برگزاری مسابقه بزرگ دو ماراتن، زمان: دوشنبه 8 آبان ماه 1402 ساعت 10
01-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم ورزشی برگزار می کند
معارفه دانشجویان جدید الورود گروه علوم ورزشی، زمان: چهارشنبه 24 آبان 1402 ساعت 10 تا 12:30
23-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم و مهندسی خاک برگزار می کند
معارفه دانشجویان جدید الورود گروه علوم و مهندسی خاک، زمان: دوشنبه 22 آبان ماه ساعت 10 تا 12
21-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
ویژه برنامه میکروفون ، قسمت دوم (انتقال آب از دریای عمان به مرکز ایران) ، زمان: 27 آذرماه
27-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
مراسم معارفه علوم و مهندسی آب دانشجویان نوورود، زمان: هشتم آبان ماه ساعت 10:30
22-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار شد
تقدیر از برگزیدگان دوره پنجم مسابقه علمی دانشجویی ایده برتر، زمان: 11 دیماه 1402
12-10-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم و مهندسی آب
معرفی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان
22-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی شیمی و مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان برگزار می کند
کارگاه اموزشی روش استاندارد طراحی و توسعه محصول، زمان: یکشنبه 13 اسفند ماه ۱۴۰۲
12-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زمین شناسی برگزار می کند
پخش فیلم مستند علمی زمین شناسی با عنوان غارها(Caves)، زمان: دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 ساعت 12:45 تا 13:15
03-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زمین شناسی برگزار می کند
پخش فیلم مستند علمی زمین شناسی با عنوان سونامی (Tsunami)، زمان: دوشنبه 17 اردیبهشت ساعت 12:45 تا 13:15
17-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زمین شناسی برگزار می کند
کارگاه روند اجرای مطالعات زمین شناسی و اکتشافی، زمان: سه شنبه 18 اردیبهشت ساعت 12 تا 13
17-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زمین شناسی برگزار می کند
کارگاه علمی_آموزشی کمک های اولیه در حوادث احتمالی زمین شناسی، زمان: 22 اردیبهشت
22-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زمین شناسی برگزار می کند
کارگاه علمی_ آموزشی قالب گیری از نمونه های فسیل، زمان: سه شنبه 25 اردیبهشت ساعت 12 تا 13
24-02-1403