خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 796-810 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم های ورزشی جهت اعزام به مسابقات کشوری
دختران و پسران
19-01-1403
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم های ورزشی دانشجویان جهت اعزام به مسابقات دانشجویی
دختران و پسران
15-01-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم های ورزشی دانشگاه جهت حضور در مسایقات
فراخوان عضویت در تیم های ورزشی جهت اعزام به مسابقات مناطق و المپیاد دانشجویی (دختران وپسران)
27-06-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم های ورزشی دانشگاه جهت حضور در مسایقات
فراخوان عضویت در تیم های ورزشی جهت اعزام به مسابقات مناطق و المپیاد دانشجویی (دختران وپسران)
05-07-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم همگانی (دارت و طناب زنی)
جهت اعزام به المپیاد تابستانی دانشجویان در تیرماه
24-03-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم کاراته (دختران و پسران)
فراخوان عضویت در تیم کاراته (دختران و پسران)
26-10-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریفراخوان علمی سی امین اجلاس سراسری نماز
فراخوان علمی سی امین اجلاس سراسری نماز با عنوان “نماز نسل نو با تمرکز بر نقش مدرسه، مسجد و دانشگاه”
03-08-1402
معاونت پژوهش و فناوریفراخوان محورهاي پژوهشي و فناوري استان
در سال 1402
10-05-1402
معاونت پژوهش و فناوریفراخوان مسابقه کتاب کارآفرینی ویژه دانشجویان دانشگاه زنجان
گروه کاریابی و هدایت شغلی دفتر فناوری و ارتباط با جامعه برگزار می‌کند
08-07-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیفراخوان مناقصه عمومی مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه زنجان (نوبت اول)
مناقصه عمومی انجام کلیه خدمات و عملیات اجرایی مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه زنجان در سال 1403
09-02-1403
دفتر ریاست و روابط عمومیفراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (نوبت اول)
مناقصه عمومی تکمیل بلوک یک، اجرای اسکلت بلوک 2 و محوطه پیرامونی خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه زنجان در سال 1403
31-02-1403
مدیریت تربیت بدنیفراخوان همکاری بصورت کاردانشجویی در اتاق شطرنج
(پسران-دختران)
20-01-1402
گروه همکاری های علمی بین المللیفراخوان ورزشکاران بین المللی
فراخوان دومین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان بین المللی
04-02-1403
مرکز رشد واحدهای فناوریفراخوان پذیرش مرکز نوآوری و فضای کارمشترک دانشگاه زنجان
.
01-08-1402
معاونت پژوهش و فناوریفراخوان چهل‌ویکمین جایزه کتاب سال
جمهوری اسلامی ایران منتشر شد
09-07-1402