خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 826-840 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مرکز رشد واحدهای فناوریفراخوان حمایت از طرح های توسعه فناوری درحوزه اپتیک و کوانتوم
.
05-07-1402
مرکز رشد واحدهای فناوریفراخوان حمایت از طرح‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی
ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی از طرح‌های پیشنهادی شرکت‌های فعال در این حوزه حمایت می‌کند
13-09-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریفراخوان شرکت در افکارسنجی فرهنگی
پرسشنامه بررسی وضعیت فرهنگی دانشگاه زنجان
11-04-1402
مرکز رشد واحدهای فناوریفراخوان شناسایی شرکت‌های توانمند در زمینه تولید و ساخت داخل قطعات
.
27-01-1403
مرکز رشد واحدهای فناوریفراخوان طرح ملی کاج
.
18-04-1403
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم بدمینتون پسران
جهت حضور در مسابقات منطقه ای بهمن ماه سال جاری
30-10-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم شنای دانشگاه جهت حضور در مسایقات
فراخوان عضویت در تیم شنای دانشگاه جهت حضور در مسایقات- پسران
29-07-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم شنای دانشگاه جهت حضور در مسایقات
فراخوان عضویت در تیم شنای دانشگاه جهت حضور در مسایقات- پسران
02-08-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم های جودو - تنیس روی میز- شطرنج آقایان
جهت اعزام به مسابقات مناطق در آذرماه سال جاری
22-08-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم های ورزشی جهت اعزام به مسابقات کشوری
دختران و پسران
19-01-1403
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم های ورزشی دانشجویان جهت اعزام به مسابقات دانشجویی
دختران و پسران
15-01-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم های ورزشی دانشگاه جهت حضور در مسایقات
فراخوان عضویت در تیم های ورزشی جهت اعزام به مسابقات مناطق و المپیاد دانشجویی (دختران وپسران)
27-06-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم های ورزشی دانشگاه جهت حضور در مسایقات
فراخوان عضویت در تیم های ورزشی جهت اعزام به مسابقات مناطق و المپیاد دانشجویی (دختران وپسران)
05-07-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم همگانی (دارت و طناب زنی)
جهت اعزام به المپیاد تابستانی دانشجویان در تیرماه
24-03-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم کاراته (دختران و پسران)
فراخوان عضویت در تیم کاراته (دختران و پسران)
26-10-1402