خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 106-120 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت آموزشينشست صمیمانه ریاست و مدیران محترم دانشگاه به دانشجویان دکتری
نشست صمیمانه ریاست و مدیران محترم دانشگاه به دانشجویان دکتری
24-02-1401
مدیریت تربیت بدنیتیم بدمینتون پسران دانشگاه زنجان قهرمان مسابقات دانشجویان منطقه 3 کشور
کسب مقام اولی و کاپ قهرمانی مسابقات بدمینتون دانشجویان منطقه 3 کشور
24-02-1401
دانشکده کشاورزیاطلاعیه انتخاب واحد ترم تابستان
دانشجویان متقاضی کارورزی 1وکارورزی 2 برای ترم تابستان دوشنبه وسه شنبه 26و 27اردیبهشت . . .
24-02-1401
رصدخانه دانشگاه زنجانفرزانگان ناحیه یک زنجان در رصدخانه
بازدید و رصد شبانه دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان یک زنجان از رصدخانه
24-02-1401
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه زنجانآگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)
تاریخ برگزاری 1401/3/24 ساعت 15/30 مکان: سالن سهروردی
24-02-1401
دانشکده مهندسیزمان برگزاری آزمون جامع + اطلاعات تکمیلی
22 الی 24 خرداد
25-02-1401
دانشکده مهندسیانتخاب واحد ترم تابستان
پروژه و کارآموزی
25-02-1401
دانشکده علومانجمن شیمی دانشگاه زنجان برگزار میکند
برگزاری نخستین دوره کارگاه های حضوری و مجازی دستگاه کروماتوگرافی گازی-آشکارساز یونش شعله GC-FID
25-02-1401
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیدعوت جهت انجام کار دانشجویی
دعوت جهت انجام کار دانشجویی جهت مزرعه گیاهان دارویی پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه
25-02-1401
معاونت پژوهش و فناوریادرس سایت فروش اینترنتی
کتابهای انتشارات دانشگاه زنجان
25-02-1401
معاونت اداری مالیگزارشی از نهمین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز
گزارشی از اقدامات انجام شده و پروژه‌های در دست اقدام
25-02-1401
دانشکده علوم انسانیانتخاب واحد ترم تابستان
پروژه و کارآموزی
25-02-1401
معاونت اداری مالیجلسه امکانسنجی توسعه فناوری های منابع انرژی‌های تجدید‌پذیر
با حضور ریاست محترم دانشگاه زنجان و مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق زنجان
25-02-1401
دانشکده علومانتخاب واحد درس کارآموزی و پروژه در ترم تابستان
روزهای دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 اردیبهشت در سامانه گلستان
25-02-1401
معاونت اداری مالیشروع بکار طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس کارکنان
لیست قیمت و برنامه غذایی سلف سرویس کارکنان
26-02-1401