خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 106-120 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
روابط عموميمناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 18 تا 21 خرداد 99
13-03-1399
روابط عموميمناقصه ایاب ذهاب کارکنان دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 18 تا 21 خرداد 99
13-03-1399
روابط عموميمناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 18تا 21 خرداد 99
13-03-1399
روابط عموميتسلیت حضور خانم مریم عباسی
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی سرکار خانم مریم عباسی (دانشکده علوم)
13-03-1399
روابط عموميگرامیداشت 14 و 15 خرداد
سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) و قیام پانزده خرداد گرامی باد
13-03-1399
معاونت آموزشياطلاعیه پایان کلاسها و چگونگی برگزاری امتحانات
اطلاعیه پایان کلاسها و چگونگی برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 (دانشگاه زنجان)
13-03-1399
روابط عموميعرض تسلیت حضور آقای اکبر نصیری
عرض تسلیت درگذشت برادر گرامی جناب آقای اکبر نصیری (اداره اموال)
15-03-1399
روابط عموميتسلیت حضور خانم نسرین احمدی و آقای جمال احمدی
عرض تسلیت درگذشت خواهر گرامی سرکار خانم نسرین احمدی و جناب آقای جمال احمدی (سازمان مرکزی)
17-03-1399
معاونت برنامه ریزی و نظارتگواهینامه دوره آموزشی تدبر در قرآن
صدور گواهینامه دوره آموزشی تدبر در قرآن، دریافت و ارسال آن به معاونت برنامه ریزی
17-03-1399
دانشکده علومجلسه دفاع از پایان نامه گروه فیزیک
باعنـوان سردسازی لیزری زیر حد دوپلری با استفاده از گذارهای چند فوتونی
17-03-1399
دانشکده علوم جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم
باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانو صفحات به روش شبیه سازی ...
17-03-1399
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرفعال شدن سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد وایثارگر کشور
 
18-03-1399
دانشکده علومجلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم
باعنـوان ساختار شبکه­ ی پیچیده­ ی انرژی شراره­ های خورشیدی: نگرش الگوی ترکیبی
18-03-1399
دانشکده مهندسیقابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
امکان اخذ مرخصی تحصیلی
19-03-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای دکتر سلیمانی
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی آقای دکتر هادی سلیمانی ابهری (گروه معارف)
20-03-1399