خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

پروژه ها --> سيستم کنترل تعليق مغناطيسی
 تاریخ بروز رسانی: 16-6-1397  
معرفی
 تاریخ بروز رسانی: 16-6-1397  
محور های پژوهش --> کنترل پیشرفته
 تعداد بازدید: 730  
معرفی
 تعداد بازدید: 571  
محور های پژوهش --> کنترل آشوب
 تعداد بازدید: 568  

ارتباط با ما

دانشگاه زنجان ، دانشکده مهندسی، گروه برق، آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته

 

تلفن: 33054219-024

پست الکترونیکی: mobayen@znu.ac.ir