خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

بروزرسانی: 18-5-1394
ارتباط با گروه زراعت و اصلاح نباتات


 
گروه زراعت و اصلاح نباتات
تلفن
00982433052805
نمابر
00982433052805
ایمیل
آدرس

ايران- زنجان- دانشگاه زنجان- صندوق پستي 45195 -313 دانشكده كشاورزي- گروه زراعت و اصلاح نباتات.

 

شماره تلفن‌های اعضاي هیأت علمی گروه:

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره تلفن

1

كامران افصحي

2415

2

امير حسين بيكي بندرآبادی

2302

3

مجيد پور يوسف

2302

4

افشين توكلي

2339

5

فرهاد جباري

2415

6

خليل جمشيدي

2300

7

علي حق نظري

2465

8

محمدحسين داودوندي

2302

9

فريد شكاري

2248

10

جلال صبا

2248 - 2301

11

محمد رضا عظيمي

2465

12

بابك عندليبي

2339

13

رضا فتوت

2346

14

بهرام ملكي زنجاني

2300

15

علیرضا یوسفی 2346

بازدید امروز: 2