خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

بروزرسانی: 21-7-1397
مدیریت گروه علوم دامی

 

مدیریت گروه : دکتر بهنام رستمی

تلفن: 02433052241
فكس 02433052204
ايميل animalscience@znu.ac.ir

مديران گروه قبلي

دوره مدیریت نام و نام خانوادگی
92-97

دکتر حمیدرضا میرزایی الموتی

90-92 حمیدرضا طاهری
86-88

 دکتر احمد حسن آبادی

78-86 دکتر مرادپاشا اسکندری نسب
76-78 دکتر محمد عراقی
75-76 دکتر مصطفی معماریان
71-75 دکتر جلالی

 

 

 

بازدید امروز: 2