خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

صفحات مرتبط

آمار سايت

    بازديد امروز: 7
    بازديد ديروز: 161
    بازديد کل: 84828
بروزرسانی: 3-6-1394
برنامه ترمی

 

برنامه ترمی ( به تفکیک مقطع تحصیلی ، گروه و رشته )

 

كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتری

زراعت و اصلاح نباتات ( زراعت )

زراعت

اصلاح نباتات (ژنتیك بیومتری)

زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)

زراعت و اصلاح نباتات ( اصلاح نباتات )

اصلاح نباتات

بیوتکنولوژی کشاورزی

بیوتكنولوژی كشاورزی

اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)

علوم دامی ( گرایش دام )

ژنتیک و اصلاح دام

تغذیه دام ( تغذیه طیور )

مدیریت دامپروری

علوم دامی ( گرایش طیور )

تغذیه دام

تغذیه دام ( تغذیه نشخوار کنندگان )

فیزیولوژی دام

ترویج (گرایش باغبانی)

ترویج و آموزش كشاورزی

ترویج کشاورزی

ترویج (گرایش زراعت)

ترویج (گرایش غذایی)

آموزش کشاورزی

ترویج (گرایش گیاهپزشکی)

توسعه روستایی

توسعه کشاورزی

علوم باغبانی

گیاهان زینتی

فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

سبزیكاری

فیزیولوژي و اصلاح سبزیها

میوه‌كاری

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‏ای

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطري

فیزیولوژي و فناوري پس ازبرداشت محصولات باغبانی

فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات باغبانی

بیوتکنولوژي و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

گیاهپزشكی

بیماری شناسی گیاهی

قارچ شناسی و بیماری گیاهی

حشره‌شناسی کشاورزی

نماتولوژي گیاهی
پروکاریوتهاي بیماریزاي گیاهی
ویروس شناسی و بیماریهاي ویروسی گیاهی

علوم خاك

پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاك

فیزیک و حفاظت خاك

فیزیك و حفاظت خاك

پیدایش و رده بندی خاک

شیمی و حاصلخیزی خاك

شیمی و حاصلخیزي خاک
بیولوژي خاك

علوم و مهندسی آب

آبیاری و زهكشی

-

سازه های آبی

صنایع غذایی

صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

-

بازدید امروز: 3