خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27761   بروزرسانی: 20-11-1397

Majid Meghdadi

علي تقي‌لو مجید مقدادی
ارائه‌ي يك الگوريتم جديد تشخيص حفره پوششي در شبكه هاي حسگر بي‌سيم مبتني بر مكان‌يابي بر اساس گره مركزي
  A new Algorithm for Coverage Hole Detection based on Sink Localization in Wireless Sensor Networks  
چکيده


حفره های پوششی در شبکه های حیگر بی‌سیم به محل هایی اطلاق می شود که حسگر ها قادر به حس کردن و قایع آن محل ها نیستند. این مشکل به دلایل متفاوتی از جمله توزیع نادرست و یا از بین رفتن برخی گره ها در شبکه ممکن است ایجاد شود. یکی از چالش های موجود در شبکه های حسگر بی‌سیم تشخیص وجود یا عدم وجود حفره های پوششی در ین نوع از شبکه هاست. شناسایی و کسب آگاهی از وجود حفره ها و محل آنهاٰ نقاط ضعف شبکه را مشخص می نماید که در مدیریت و استفاده از شبکه حائز اهمیت است. در این مقاله روشی جدید مبتنی بر مکان یابی نسبی حسگرها بر پایه ی گره مرکزی و با همکاری متقابل گره‌ها برای شناسایی حفره های پوششی پیشنهاد شده است. الگوریتم پیشنهادی به تجهیزات و یا محاسبات پیچیده نیاز نداشته و همچنین سربار زیادی از لحاظ انرژی برای حسگرها که منبع انرژی محدودی دارند ایجاد نمی‌کند. الگوریتم پیشنهادی با زبان جاوا مورد پیاده سازی قرار گفته و نتایج شبیه سازی بیانگر این است که الگوریتم پیشنهادی علاوه بر مکان یابی تقریبی حسگرها در تشخیص حفره های پوششی در شبکه نیز بطور چشمگیری موفق عمل می نماید.