خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27761   بروزرسانی: 20-11-1397

Majid Meghdadi

Elaheh Golzardi, Majid Meghdadi and Abdolbaghi Ghaderzade
Improving Ranking Persian Subjects in Search Engine Using Fuzzy Inference System
بهبود رتبه‏ بندی مطالب فارسی در موتور جستجو با استفاده از سیستم فازی
چکيده


موتورهای جستجوی وب موجود، برای انجام جستجوهای وب انگلیسی طراحی شده‏ اند و طبق تحقیقات انجام شده، کارایی موتورهای جستجو، در مورد رتبه‏ بندی مطالب فارسی به مراتب پایین‏تر از رتبه‏ بندی مطالب انگلیسی است. با اینکه تحقیقات زیادی در زمینه بهبود رتبه‏ بندی مطالب در موتورهای جستجو صورت گرفته است ولی تاکنون بیشتر بر‏روی مطالب انگلیسی کار شده است. لذا در این تحقیق سعی بر این است که بر روی مطالب فارسی تمرکز شود، که تا حد امکان، رتبه‏ بندی این مطالب بهبود یابد.   در این تحقیق  راه‏ حلی برای بهبود هرچه بهتر رتبه‏ بندی بر اساس یک سیستم استنتاج فازی ارائه شده است که قادر است تاحد زیادی نیاز کاربران  را برطرف کرده و تا حد امکان دسترسی به صفحات مورد‏نظر را بهبود بخشد. به‏ منظور ارزیابی این روش پیشنهادی، مقایساتی با نتایج دیگر موتورهای جستجو، صورت گرفت، تا این مهم به اثبات برسد.