خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16027   بروزرسانی: 01-11-1398

Khadijeh Bagheri

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
بیوتکنولوژی گیاهی   تالیف دکتر پرویز مرادی، دکتر خدیجه باقری، دکتر احسان محسنی فرد، مهندس رقیه عظیم خانی  1397