خانه :: اساتید :: اخبار

Masoud Bayat

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
تاریخ تحولات سلطانیه از آغاز تا عهد ناصری   گردآوری و تألیفمرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه مسعود بیات  1396 
پژوهش مصور بناهای ایلخانی در ایران 
[   خلاصه کتاب] 
تالیفمرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه مسعود بیات مرداد 98 
تاریخ دانشگاه زنجان 
 خلاصه کتاب] 
تالیفنیکان کتاب- دانشگاه زنجان مسعود بیات شهريور 1394 
نگاهي به فراز و فرود فرقه دمكرات آذربايجان در زنجان   تالیفدانشگاه اروميه مسعود بيات اسفند 1389 
انقلاب اسلامي در زنجان   تالیفمركز اسناد انقلاب اسلامي مسعود بيات خرداد 1386