خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21641   بروزرسانی: 31-01-1398

Naser Dalali

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه M.S بارودا, هندوستان, شیمی کاربردی , 1369-1365
عنوان رساله : مطالعه ترکیبات هترو سیکلی و کاربرد تجزیه ای آنها
زمینه رساله : شیمی تجزیه
استاد راهنما : پروفسور Y.K.Agrawal

کارشناسی ارشد : دانشگاه باو نگر , هندوستان, شیمی , 1365-1362
عنوان پایان نامه : بدون پایان نامه