خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21641   بروزرسانی: 31-01-1398

Naser Dalali

مدیریت

نماینده گروه شیمی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم: 26/11/79- 17/9/81

 

مدیر گروه شیمی: 5/8/1381 لغایت 5/10/1383